Intranet de l'alumnat

Aquest espai és exclusiu per a l’alumnat de Gaudir UB. Des de la Intranet podreu onsultar i descarregar-vos documentació en format electrònic que el/la coordinador/a o el professorat del curs consideri convenient fer arribar a l’alumnat.

 

Tipus de document d'identitat
Número de document d'identitat
Contrasenya
 

Alumnat

  • Àrea de Formació Complementària - Gaudir UB